Reference

Energetická agentura Trojzemí o.p.s. se zpracovávala pro „ svá“ obce a města řadu projektových žádostí včetně navazující dokumentace z různých operačních evropských i národních dotačních programů, ale především z Operačního programu Životní prostředí ( www.opzp.cz) Mnoho z nich bylo úspěšných a některé z nich provázíme do současné doby formou administrace projektu při samotné jejich realizaci.

Reference k OPŽP