Níže naleznete další reference EAT z různých oblastí

 

 

  • Spolupráce na studii "Rámcové podmínky využití biomasy v Trojzemí"; Partner: Deutsches Biomasseforschungszentrum (DBFZ)
  • Spolupráce na studii proveditelnosti "Teplovod Turow - Liberec"; Partner: Euroregion Nisa (ERN)
  • Pomoc při vytváření žádosti do panevropské soutěže U4Energy; Partner: ZŠ Edisonova Varnsdorf
  • Spolupráce na projektech EMIX3, BEN3, Databáze Subjektů; více zde
  • Spolupráce při organizaci vystoupení pro školy "Tajemství Energie" Michaela Londesborougha; Partner: adeto o.s
  • a další spolupráce se subjekty v Trojzemí