Na této stránce najdete spoustu informací o činnosti EA Trojzemí, jakož i všeobecné informační materiály:

Popis námi nabízených služeb:

Průkaz energetické náročnosti budovy [ 142.16 kB, PDF ]

 

Všeobecné dokumenty týkající se OZE a úspor energie:

Zákony:

Zákon o podporovaných zdrojích energie č. 165/2012 [ 406.31 kB, PDF ]

Energetický zákon č. 211/2011 [ 772.21 kB, PDF ]

 

Energie a Energetika všeobecně: 

Energetická koncepce Libereckého Kraje [ 4.28 MB, PDF ]

Informace o potenciálu OZE v ČR [ 1.22 MB, PDF ]

Vítr:

Studie umístění VTE na Frýdlantsku, Chrastavsku a Hrádecku [ 6.72 MB, PDF ]

 

Biomasa:

Akční plán pro biomasu 2012 - 2020 [ 1.46 MB, PDF ]

Bioplyn - Energie ze zemědělství [ 624.07 kB, PDF ]


Slunce:

 

Země: