Komunální  spoření  energie  v Trojzemí

Tento projekt z česko - saského programu ZIEL 3/CÍL3 měl být realizován s Energieagentur Neisse se sídlem v Marienthalu.  Hlavním cílem a aktivitou projektu  bylo ukázat na možnosti energetických úspor a  racionálního využívání  energie  v budovách veřejného sektoru  ( školy, školky, úřady, radnice, knihovny apod.) celkem ve 14 obcích a městech česko-saského pohraničí .  Formou pilotního projektu  bude vyhodnocena  1 budova v každém městě a  na základě auditu  doporučena nejefektivnější  energetická opatření . Bohužel negativní posudek Saského Ministerstva životního prostředí  tento projekt zastavil, ale doufáme, že se nám ho v budoucnu podaří aktualizovat.