Potřebujete zpracovat  Průkaz Energetické Náročnosti Budovy?

Zašlete nám informaci o objektu na adresu v.pachl@ern.cz  a my Vám zašleme nabídkovou cenu. Pro bližší informace o objektu, eventuelně bližší popis vašich potřeb a záměrů dohodneme osobní jednání ve vaší lokalitě.   Kontaktujte nás  na telefonních číslech 485 340 977, 775 055 252.

Více informací o PENB

NABÍDKA SPOLUPRÁCE

Energetická agentura  Trojzemí  ( EAT ) může nabídnout   spolupráci a poradenství  v mnoha  oborech dotačního managementu  zájemcům  z veřejného sektoru,  neziskových organizací,  státní správy i privátní sféry.

Poradenské služby se týkají zejména :

 • · Operačního programu  Životní prostředí 2014+  a všech jeho podporovaných aktivit
 •   Přeshraničních projektů v rámci programu Cíl 3 /Ziel 3 /Cel 3 v česko saském progamu, česko polském programu, konzultace  a hledání vhodných partnerů pro tento typ projektů
 •   Integrovaný regionální operační program a jeho podporované aktivity  
 • · Národních dotačních programů, které administruje MMR ČR, MZE ČR
 •   Regionální podpory z dotačních programů krajských úřadů 
 • · Zpracování  projektových žádostí  a souvisejících dokumentů, veškerá administrace projektových žádostí, souvisejících výběrových řízení a samotné fyzické realizace projektů
 • · Zprostředkování energetických průkazů budov, energetických auditů a související dokumentace
 • ·  Vyhledání vhodných partnerů a spolupráce pro projektové záměry na území Euregionu Nisa/Nysa/Neisse

Oblasti vyhledávané spolupráce  pro  projektové záměry   

 • · Transfer know – how  v oblasti  udržitelného energetického hospodářství v oblasti  Euroregionu Nisa/Nysa/Neisse
 • · Vzdělávání a zvyšování povědomí veřejnosti  o  otázkách a produktech trvale udržitelné energie
 • · Snižování  energetické náročnosti  stávajících budov ,  propagace nových, úspornějších  a účinnějších  koncepcí  energetického hospodářství
 • ·  Projekty  uplatňování  inovativních technologií  výroby  energie z obnovitelných i klasických zdrojů.

Workshopy  a semináře

V rámci spolupráce s našimi německými a polskými partnery, případně v rámci běžících  projektů patří k činnosti  Energetické Agentury Trojzemí  také propagace a osvěta  z oblasti inteligentního nakládání s energií , obnovitelných  zdrojů energie nebo mixu energetických zdrojů . Pořádané workshopy a semináře budou avizovány v rubrice  Novinky  a    jsou otevřeny   zájemcům  z veřejné, státní  i privátní sféry.