BEN3 - Síť pro biomasu  a obnovitelné energie v Lužici a Severních Čechách

www.bioenergynet.eu                                    - - -

 

Tento projekt byl realizován ve spolupráci s Institut für Ökologie und Umweltschutz, Hochschule Zittau/Görlitz. Jedním z hlavních  výstupů byla realizace a další rozvoj Koordinačního centra pro biomasu a obnovitelné zdroje energie se sídlem v Žitavě jako regionálního centra pro podporu využití biomasy,podporu malých a středních podniků, výrobců biomasy a zájmových skupin. Další činností je také realizace inovativních řešení a cílů z předchozího  projektu.

 

Hlavní cíle Projektu:

 

  • Popora využívání biomasy jako udržitelného zdroje energie
  • Bioenergetická příručka pro aktéry trhu s biomasou a energií
  • Energieatlas Lausitz - interaktivní mapový portál 
  • Kompetenční centrum pro bioenergie
  • Vytvoření síťové struktury všech aktérů z oblasti biomasy

 

- - -

Více informací na domovské stránce BEN3