Naše Projekty

Energetická Agentura trojzemí se zabývala a v současné době  stále zabývá více projekty najednou. jedná se především o projekty se zahraničními, především  německými a polskými partnery Tyto projekty mají však společného jmenovatele a tím je ENERGIE - ať se již jedná o úspory energie, její racionální využívání,nejnovější technologie výroby energie, výrobu energie z obnovitelných zdrojů nebo nejnovější technické novinky z oboru energetiky jak obnovitelných zdrojů, tak i z oboru "tradiční" výroby energie.

Mezi nejdůležitější projekty patří:

 

Tyto projekty již patří mezi realizované a administrativně již uzavřené, nicméně v rámci udržitelnosti projektů a propagace výsledků několikaleté práce jsou nadále webové stránky přístupné, aktualizované a stále se na nich objevují nejnovější informace a trendy z oblasti, kterou se projekt zabýval.

V současné době jsme připravili spolu s českými a německými partnery další tříletý česko saský vzdělávací projekt s názvem Energie hýbe, který se bude zabývat popularizací různých forem energie. Hlavním cílem tohoto projektu je přiblížit předškolní a školní mládeži co všechno energie v různých formách umí a jak s ní zacházet.