Trojzemí o.p.s. bylo založeno v roce 2002 z rozhodnutí Euroregionu Nisa jako nezisková společnost, která bude podporovat a iniciovat projekty prospěšné pro obce a města sdružené v Euroregionu Nisa a bude jim poskytovat informační servis o vhodných dotačních programech.

- - -

Za dobu své existence se Trojzemí o.p.s. zúčastnilo mnoha projektů v probíhajícím plánovacím období 2007 – 2013 provedlo pro „ svá“ města přes 50 projektových žádostí, z nichž naprostá většina se týkala úspor energie a jejím využívání a úspěšně iniciovalo další projekty přeshraniční spolupráce jak česko – saské, tak i česko – polské.

Současnost

Racionální a inteligentní využití energie jak z obnovitelných, tak i fosilních zdrojů bude do budoucna jedním ze zásadních motivů každého regionu a proto se v posledních 2 letech začalo Trojzemí o.p.s. profilovat jako energetická agentura s cílem iniciovat a motivovat takové projekty, které se problematikou racionální energetiky budou zabývat a výstupy z těchto projektů předloží městům, obcím a investorům jako možnost budoucí ho směru.

Mezi hlavní obory činnosti agentury patří iniciace a koordinace projektů‚ jejíchž cílem je implementace energetických programů, novátorská a úsporná řešení energetického hospodářství včetně mixu energetických zdrojů dané lokality, využívání obnovitelných zdrojů energie jako místních zdrojů a racionální a efektivní řízení spotřeby energie.

EAT spolupracuje s partnerskými organizacemi a regionálními institucemi jak na saské, tak i polské straně území Euroregionu Nisa/ Nysa/Neisse. Na saské straně je to především Energie Agentur Neisse se sídlem v Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal, dále Hochschule Zittau/Görlitz – Institut für Ökologie und Umweltschutz a ENO.

Na polské části Euroregionu jsou to především Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ( www.karr.pl) a Dolnošlaski Park Innowacji i Nauki S.A. ( www.dpin.pl).

V současné době jsou v celé Evropě iniciovány projekty nabízející v oblasti racionálního a inteligentního využití energie dnes již osvědčené postupy a možnosti inteligentního využití energie jak z klasických fosilních zdrojů, tak i z obnovitelných zdrojů energie. Snahou Energetické agentury Trojzemí o.p.s. je přinést a nabídnout tyto postupy a inovativní energetické technologie v celé oblasti česko-sasko-polského terojzemí a zprostředkovat tak širokou přeshraniční spolupráci odborníků i veřejnosti při aplikaci poznatků o trvale udržitelné energii

Oblasti vyhledávané spolupráce  s projektovými partnery

  • Inovační opatření v oblasti energetických úspor a celkovém hospodaření s energií
  • Zásady energetického managementu vedoucí k minimalizaci energetických ztrát
  • Projekty, které zvyšují povědomí o inteligentním využivání energie směrem k vyšší energetické účinnosti
  • Vzájemná spolupráce vývojových pracovišť, organizací a institucí v oblasti česko-sasko-polského trojzemí
  • Vzájemný transfer Know-how v oblasti energetiky a jejího racionálního využití